Dzsingisz Gabor

In 1940 werd ik in Hongarije geboren als jongste kind in een intellectueel gezin. Na de Novemberrevolutie van 1956 ben ik op 16 jarige leeftijd met mijn moeder, zus en nichtjes naar Nederland gevlucht. Democratie en vrijheid zijn voor mij vanaf die tijd een belangrijk thema geweest. Ik heb me daar vanaf toen ook op diverse manieren voor ingezet. Mijn drijfveer voor deze website is ook opnieuw de overtuiging dat er veel gedaan kan worden om de Europese volkeren bij elkaar te brengen en een goed functionerend bestel te bouwen.

In de afgelopen jaren heb ik tientallen lezingen gehouden in Hongarije, Duitsland en Nederland, op verschillende universiteiten en in verschillende steden, ondermeer ook voor verenigingen van ondernemers en de overheid, over de thema’s: europa, democratie, een vrije humane samenleving, de normen en waarden van een samenleving, de verschillen in de politieke culturen en de landbouw. Een deel daarvan vindt u terug op deze website.
Momenteel ben ik adviseur van de voorzitter van de Christendemocratische Volkspartij in Hongarije, de KDNP en lid van het curatorium van het wetenschappelijk instituut van de KDNP.
Tot voor kort was ik vice-voorzitter van Pax Romana Hongarije, een vereniging van katholieke intellectuelen. Nu ben ik nog voorzitter van Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON).
Daarnaast was ik Commissaris-generaal van de de wereld tentoonstelling Floriade 2012 te Venlo.  In 2006 en 2010  was ik voorzitter van de “Evaluatie commissie beheer grote grazers in de Oostvaardersplassen”.

Curriculum Vitae

 

Reacties zijn gesloten.