* Holland Birtokrendezés, Magyarországi tapasztalatok.

Holland Birtokrendezés, Magyarországi tapasztalatok.

Székesfehérvár.2007.IV.16.

Holland birtokrendezés.

160 év választ el minket a Magyar Gazda 1847 ben megjelent két számától.

Ezekben az újságcikkekben Bartók Béla Édesapja Hollandiai levél címmel részletesen beszámol a Holland mezőgazdaság világpiaci sikereiről.

A vaj kivitel 1847-ben 60.000 tonnát ért el .

Abban az időben valóban a tejtermelés volt  a holland mezőgazdaság zászlós hajója.

Bartók leveleiben beszámol azonban a holland mezőgazdaság minden ágazatáról.

Valódi dicshimnuszokat zeng a holland termelési módszerekről és a mérhetetlen gazdaságosságról aminek kereteiben a termelés és az értékesítés folyik.

Ez a picurka ország, melynek termőföldje nem haladja meg a Magyar termőföl 1/3-át ma is az élvonalban van.

A holland mezőgazdasági export a maga 40 milliárd euróra rugó kivitelével a világpiacon az Egyesült Államok után Franciaországgal vetekedik a második helyért.

Ma már a tejtermékek szerényen meghúzódnak a virág, a zöldség növény és a sertehús exportja mögött.

Bartók János 1947-es Hollandiája légyegesen különbözött az akkori Magyarország mezőgazdasági struktúrájától.

Hollandiában kizárólag kisüzemi magán termelés folyt, számtalan kis parcellán.

Magyarországon pedig a nagybirtok rendszer épp a gabonaexport sikereinek kezdetén állt.

Hollandia azóta számtalan meg újulási folyamaton ment át.

Megtartotta kisüzemi termelő jellegét.

De számban 400.000 vállakózásból gyakorlatilag 60.000 vállalkozásra alakult át, míg az átlag földbirtok nagysága több mint meg tízszereződött.

A valódi komoly fejlődés az Európai Unió megalakulása utáni években érte el a csúcsot. Talán a 80-as évek közepén.

Ez a folyamat nem csak úgy magától jött létre.

Komoly hosszútávi stratégia, állami intervenció áll mögötte.

A holland sikernek három titka van:

1 az oktatás-kutatás-alkalmazás összefogása, szinten minden, ami a kutatás eredménye másnap már benn van az oktatásban és este már termelői elhatározás,

2 a termelők értékesítési és bevásárlási kooperációs szervezettsége ,

3 egy jól működő birtokrendezési törvény, ami az elmúlt 80 évben bebizonyította, hogy tud alkalmazkodni az idők kihívásához és megalapozza a termelési struktúra modernizálását.

Mielőtt ezt részletezem, térjük ki a Magyar termelési struktúra állapotára.

A nagybirtokrendszer megszüntetése után sokszor változott a rendszer.

Földosztás, aztán Termelőszövetkezetek, kényszer kolhozosítás, később sikeresen kombinálva a háztáji gazdálkodással.

Ebben az állapotban következtek be az 1990 utáni további radikális változások.

Az 5,6 millió hektár termőföldből 1990  2,6 millió tulajdonos kezébe került.

2,1 millió hektár került a kártérítés és privatizálás folyamán 760.00 tulajdonos birtokába.

Tehát itt az átlagtulajdon 2,8 hektár.

Ez a 2,8 hektár tulajdon azonban rendszerint nem képez egy egybefüggő termelési egységet.

A további 3,5 millió hektár a volt kooperációs munkatársak, mintegy 1,8 millió résztulajdonos nevére lett nevesítve, bejegyezve.

Itt az átlag tulajdon tehát 1,8 hektár.

Az 5,6 millió hektár föld 53%  folyik a termelés bérleti alapon.

Tehát más a tulajdonos mint a megművelő.

Gyakorlatilag a gazdaságok 1,6% ( 12.500 gazdaság) műveli a föld 75%.

Időközben a több mint egy miló termelő gazdaság folyamatosan csökkent.

S ha nem tévedek most 750.000 körül mozog.

Érdemes felidézni, hogy a magyar mezőgazdaság 1990-ben honnan is indult.

Szarvasmarha állománya    1,5 millió volt 2002-ben   770.000

Fejőstehén                              630.000                          362.000

Tejtermelés (millió liter)     2,7                                  2,

Baromfi                               31 millió                        23 millió

Gabonafélék millió tonna   12,5                                11,7

Gyümölcs         tonna           1,5 millió                          699.000

Zöldség             tonna           1,6                                  1,9

A foglalkoztatottak száma      693.000                           240.000

A mezőgazdaság rész %         8%                                  3,3%

Ezekből az adatokból kiderül, hogy Magyarország gyakorlatilag az 1990-es potenciájának az 57 %-al vonult be az Európai Unióba.

A mezőgazdasági ágazati termelés abszolút értéke 14 év alatt 1/3-val csökkent.

Az elmúl 8 évben mialatt Budapesten a hollandkövetségen mezőgazdasági ataché ként dolgoztam kerestük ennek a drámai fejleménynek az okát.

Kétségtelen hogy a termőföld fragmentáltsága  az egyik fő ok.

Tudva, hogy a Holland rendszernek a szíve a birtokrendezési gyakorlatban és az azt megalapozó törvényben van, mindenegyes magyar minisztert informáltunk e rendszerről.

Személyes Hollandiai látogatásaik folyamán ezt a témát mindig, mint csúcstémát kezeltük.

Ez azért is volt különösképpen érdekes, mert ennek a rendszernek az alapján európai társfinanszírozásra is szert lehet tenni és ráadásul az állami költségvetésből is komoly része finanszírozható, anélkül hogy Brüsszel ezt kifogásolná. Tehát egy kulcs fontosságú eszköz a mezőgazdaság modernizálására.

 

Minden egyes magyar mezőgazdasági miniszterrel államközti szerződést kötöttünk a birtokrendezési rendszer magyarországi változatának a közös kidolgozására.  Évek során a legkitűnőbb holland szakértők frekventálták Magyarországot.

Közös szemináriumok, konferenciák, tanulmányutak kerültek megrendezésre, sőt egyes kísérleti projektek elindítására is sor került.

2005-ben minden a lehető legpontosabban dokumentálva elkészült. Március 4-én több miniszter és a miniszterelnök részvételével a Parlament dísztermében tartottuk meg a záró konferenciát, abban a tudatban, hogy a tervezéstől, a törvényhozáson át a finanszírozásig minden részletett pontosan lefektettünk és dokumentáltunk.

Ebben a folyamatban a Székesfehérvári Egyetem rendkívüli közreműködését szeretném megköszönni.

Név szerint köszönet: Dömsödi Jánosnak, Fenyő Györgynek, Kovács Miklósnak, Márkus Bélának, Mizseiné Nyiri Juditnak, Monek Mónikának, Szabó Gyulának, Udrardy Péternek, Varga Juditnak, és Vincze Lászlónak.

Hát akkor nézzük csak mi is az a birtokrendezés Hollandiában.

Az első törvény 1924-ből származik. Egészen 1938-ig kizárólag mezőgazdasági célokat szolgált

1954 a tájvédelem is felsorakozott a célkitűzésekbe.

1985-től természetvédelem, környezetvédelem, vízgazdálkodás is bekapcsolódott.

2007-ben egyszerűsítve lett a törvény úgy adminisztratív mind pénzügyi szempontból.

 

1945-től 2000-ig több mint 1 millió hektár került birtokrendezés alá.

Tehát több mint a holland termőföld fele.

Évente 20.000 -30.000 hektár és a 80-vanas évektől 40.000 hektár évente.

Ez több mint 200 projekten jelent átlagában 4-5.000 hektár nagyságban.

Legalább 50.000 paraszt család volt ebben érintve.

Évi 200- 250 millió Eurót jelent az államkasszából ( ez megfelel 62,5 milliárd magyar forintnak.)

Ez a költségeknek csak 64% mert a vidékfejlesztési alapból az Európai Unió 8% tesz hozzá, a megyék vízigazgatási szervek, és helyi közigazgatások 20% míg a mezőgazdasági termelők 8% járulnak hozzá a költségekhez.

A költségek megosztása a 80-as évekig a következő volt:

20% bekötő utak modernizálása,

20% a vízgazdálkodás megjavítása, talajszint módosítás,

25% birtokrendezési költségek ,

25% természet és tájvédelem,

10% reakriáció.

Azóta ezek az arányok lényegesen eltolódtak a természetvédelem irányába.

Maga az előkészítés költségeit  az Országos Birtokrendezési Hivatal vagy Szolgáltató vállalja magár. DLG

A kivitelezés a projekt komplikáltságától függően 300 tol 5.000 euróig mehet hektáronként. De az átlag cirka 2.000 euró.

Egy birtokrendezési projekt soha sem indul, meg ha az előtanulmányok során nem bizonyítható, hogy az évi gazdaságosság minimál 4% fog növekedni.

Ki kezdeményezhet egy projektet:

A helyi önkormányzat,

A helyi gazdaszövetség,

Természetvédelmi egyesületek,

Vízgazdálkodási autoritások.

A megye.

 

Meddig tart egy projekt:

Az előkészítés 2-5 év

Szavazás (kizárólag a tulajdonosok)

2/3 terület 2/3 tulajdonos régen mindkettő együtt. Most 50% 3 elég az egyből és

2/3 a másikból

kivitelezés 8-10 év maximum 12.

Helyi Bizottság rendkívül fontos. 10-15 tag  polgármester elnök ÉN IS VOLTAM) titkárság DLG

Kiböl áll?

Mit csinál?

Szavazás az egészen kidolgozott tervről. (anyagilag világos eredményében és mí időtartamában is világos. Kb 4-6 gazdaság teljes áthelyezése.

Már rendezi az érték cserét és a garanciát senki sem lesz rosszabbul, ha igen kompenzáljuk.

Érték megállapítás.

PACHT   nagy probléma Bérleti törvény hiánya. Rövidtáv nálunk 2% a föld értéke a bérleti díj törvényben lefektetve.  Az uniós juttatási szisztéma problémái. Itt nevezendők.

Országos földalap vásárol

Három változat:

-egyszerű csere

-minőség javítás állami költségvetésből

– komplikált projekt

Környező országok:

Ukrajna Holland projekt 2008 agustusra kész az Ukrán modell kidolgozása

Lengyelország. Már egy egész sor projekt realizálódott, Holland segítséggel.

Románia itt a Svédek és a Dánok viszik a zászlót stratégia kidolgozó fázisban van

Bulgária 2006 egy Holland Bulgár megvalósítása szolgál a mostani stratégia kidolgozásának alapjául. Már döntés született a Föld alap létrehozásáról

Cseh ország és Szlovákia is kísérletezik.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.