* ÚJ KÖZÖS EURÓPÁNK

Konferencia a keresztény vezetők és értelmiség felelősségéről egy átalakuló európai társadalomban.2017 december 14 Sapientia Hittudományi Főiskola. Budapest

Gábor Dzsingisz

­Még 4 hónap és pontosan 50 éve vagyok aktív tagja a Holland Keresztény Demokrata Pártnak. Számtalan szerepet és feladatot vállalva, mind a mai napig.

50 éve nyugodt légkörben, az egyházak társadalmi tanításaira alapozva, nagy távlatokban gondolkozva, átfogó és összefüggő programokat dolgoztunk, ki

fiatal, lelkes és kimondottan idealista barátaimmal. A közjóért, egy igazságos, ember központu társadalomért, egy virágzó pártban.

Most, egy zilált hangulatban, a napról napra változó aktualitások sodró hullámai között, mindig csak egy részletkérdésre probálunk pragmatikus válaszokat adni. Hogy ez mennyire a közjóról szól és mennyire a publicitás csabdájában verdgödést jelent, azt mindenki maga megitélheti.

Az egyre felgyorsuló világban, az információk áradatában szinte már csak szemlélői vagyunk az eseményeknek.

Kétes értékü populista politikusok, egyre nagyobb befolyáshoz jutnak.

A keresztény humán értékekre alapozott Európa a felbomlás veszélyzonájába

sodrodott.

Elemeznünk kell a történelmi helyzetet, széles körben megbeszélni, megfogalmazni a célokat, amit aztán meggyözöen hirdentnünk kell, a modern kommunikáció minden eszközével.

Véleményem szeringt 5 új, de meghatározó témakörben kell átgondolnunk válaszunkat a modern idők kihivásaira.

A keresztény, moralist és etikai értkrendszerre alapozott normative, időszerű vlaszunkat.

 

( 1 ) Az első kihivás a tőke gátlástalan hatalmának a megfékezés, a globalizát világban.

A 2008-as pénzügyi és aztán gazdasági világválság éles bizonyitéka annak, hogy mire vezet az elenörizetlen, korlátok nélküli hatalom.

Ki sinylette meg a pénzügyi világ felelötlen magatartását? Ki fizette ki a fedezetlen számlákat. A polgárok tömegei.

Tudomásul kell vennünk, hogy egy igazságos társadalmi berendezkedés a XXI században lehetetlen, ha a pénzvilágot ráhagyjuk az ugynevezett szabad és korlátlan liberális eszmevilág nem létező játékszabályaira.

Ezért felelőségteljesnek tartom a töke és a pénzvilág társadalmilag ellenörzött, nemzetközi játékszabályainak a megfogalmazását.

 

(2) Az egyre növekvő  társadalmi szegregáció megfékezése.

Keresztény demokrata politikus számára teljesen elfogadhatatlan az az állapotot amikor a világ felnőtt lakosságának 9% a a földi javak 85% felett rendelkezik, mig a világ felnőtt lakossága70% csupán a földi javak 3% felett rendelkezik.* Ez egy 2014 ből származó adat ami azóta sajnos csak még jobban eltorzult.

Bátorságra van szükség ahhoz, hogy kimondjuk ez egy tarthatatlan állapot.

Társadalmi robbanáshoz fog vezetni. Ne csodálkozzunk hogy napjainkban  világszerte egyre jobban előre tör a populizmus. A populizmus elöretörése egyik magyarrázata ugyanis a társadalmi szegregációból ered. A populizmus az összeomlás előfutára.

Nem találok elfogadható érvelést a földi javak ilyen elosztására.

A fogyasztói individualista  harácsoló társadalmat szembe kell állitanunk a mértéktartás erényével.

 

(3) A migráció témájának humán de egyben racionális kezelése.

Természetesen összefüggésben van az elöző két témával, úgy szintén a negyedik témával is.

A mai Europában teljes a zürzavar ebben a kérdésben.

Rossz fiu és rasszista az aki nem hjlandó összekavarni a migrációt a menekült kérdéssel.

Jó fiu aki jól hangzó szövegekkkel traktálja a társadalmat.

Természetes, hogy keresztény feladat a rászorultak megsegitése. De egyben érdemes elgondolkozni azon, hogy hova vezet a korlátlan migráció Európában!

Egy biztos, nem szolgálja a migráns tömegek jövöjét és életkörülményeinek javitását, mert a tömegek nagy része másordrangu polgár lesz, minimális életkörülmény között megtűrt pária.

De szintén nem szolgálja a meglévő Európai társadalmi rendszerek fentarthatóságát sem. Elenkezőleg, azt aláássa.

Segitenünk kell de nem meggondolatlanul.

A valóban üldözöttnek helye van közöttünk. A nincstelenek drámai helyzetén pedig segitenünk kell hazájukban, életkörülményeik javitásában.

 

(4) A klimaváltozás mérséklése.

Most amikor a világ legnagyobb gazdasági hatalma az Egyesült Államok kivonul a Párizsi klima egyezményből.

Most amikor a természeti források rohamosan csökkennek.

A klimaváltozás következtében a mezőgazdasági termelés egyre jobban az északi féltekére szorul. Az Európai Unió déli államai megrázó szárazsági periódusokkon mennek át és a világ lakossága egyre csak növekszik és belátható idő belüll elérjük azt az időpontot amikor a föld lakosságának táplálkozása kérdésessé válik és ivóviz forrásaink kimerülnek,  ami sokak szerint fegyveres összecsapásokhoz fog vezetni bölcsességre van szükségünk.

Meg kell állitanunk ezt a folyamatot. Visszafogott mértéktartás a válasz.

 

(5) A megbizhatatlan, hamis és félrevezető információ megfékezése.

Az elmúlt hónapban az Amerikai Egyesült Államokban voltam. Minden este 6 tól 9 óráig követtem a különböző TV csatornák társadalom politikai adásait.

Elképesztő, hogy mi folyik a kommunikáció terén. Hamis, ellenörizhetetlen információ, az emberek félrevezetése, a “fake news” terjesztése.

Az elnökválasztás oroszországi befolyásolása a medián keresztül a téma.

Már senki sem tud eligazodni és ne higyjük hogy ez egy amarikai tünemény. Ez vár ránk is, a polgárok megtévesztése a populizmus melegágya.

Az új közös Európának döntenie kell, hogy az igazság mellé áll, vagy minden értékrendszer nélkü,l a szabad szólásszabadság leple alatt teret ad az informatikus káosznak, aminek egy nyertese lehet csak: a populizmus további térhóditása.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.