* Vándorló egyház

Budapest 2016.XI.22

Gábor J. Dzsingisz

Általános megállapítások

az egyház mindig egy adott korban él és nyilatkozik

az átlagember csak a közösségi struktúrák által nyújtott biztonságban tud megélni, valósnak elfogadni a tant

míg a polgári kultúra individualista addig a munkásság kollektivista jellegű

az ember rendkívül konzervatív lény

az ember közösségi lény

a csoport létrejöttének alapvető szempontja a norma képződése

megegyezés a norma képző alapja

Intézmény és karizma mindkettő szükséges

ha a jelek elvesztik eredeti jelentőségüket át kell alakulniuk

az emberi szabadság alapján álló demokratikus szellemi világban mindenféle autokratikus rendszer életképtelen

az üldözött egyház korában a természet feletti erők mozdítják előre az egyház ügyét

az uralkodó rétegek érdeke a papoknak saját érdeke számára megnyerni

 

A veszélyek

a feudális monarchikus alá és fölé rendeltetés viszonyának átvétele az egyházban

ha a főpapság átveszi az arisztokrácia mentalitását

ha a papi kultúra elzárkózik míg a világi kultúra a racionális gondolkodás felé halad

mennél zártabb a közösség annál jobban tud önálló sajátos világképet kialakítani

az autokrativ rendszer legsúlyosabb átka a hiányzó belső kommunikáció

a világtól való elszigetelődés együtt jár a régihez való ragaszkodással

a tradíció a megmerevedéshez, elidegenedéshez vezet, a bürokratikussá válás

a külsöségek társadalmi kereszténysége, a misztifikálás a fejlődés hatásos gátja

ha a karizma helyett anyagi, közigazgatási materiális dolgok kerülnek az előtérbe

az egyház és a hatalom össze fonódása, mennél nagyobb mértékben épít az egyház a hatalom támogatására annál nagyobb mértékben vált attól függővé

a problémák gyökere a közösségi szellem csökkenése

a közös felelősség hiánya az oka annak, hogy nem alakul ki közösségi szellem

a döntéshozatalból való kizárás oda vezet, hogy az emberek nem éreznek felelősséget az ügyért

 

Egyéni véleményeim

Hollandia nem ismeri a tekintélyuralmi rendszert, a feudális monarchiát

évszázadok óta rendkívül erő ott  a közösségi szellem, de ez párosul egy hihetetlen méretű egyéni szabadságvággyal

az Amerikai elnökválasztás, a Britt kilépési népszavazás, az Európai Unió döntéshozatali csődje világosan illusztrálja, hogy az az elidegenedés amit Tomka az egyházra vonatkozólag megfogalmazott ma már az egész nemzetközi társadalomra érvényes és ez egyre távolabb kerül az európai értékrendszertől

habár a kereszténység óriási szerepet játszott Európa normatív rendszere kialakításában nem beszélhetünk keresztény Európáról

politikai pártok keresztény címkézése a mai társadalomban idejét múlta és kényes megterhelést jelent az egyház integritására

átmenetileg a magyar viszonylatban az állam némi szerep vállalása az egyházakkal szemben elfogadható

a megújulás útja a II Vatikáni zsinat szellemiségének a megvalósítása a mai modern eszközök alkalmazása és a demokratikus szervezési formák mielőbbi bevezetése

 

A kiút

a II Vatikáni zsinat demokratikus szelleme

az autokratikus szellem helyébe a II Vatikáni zsinat a kollegialitás testvéri szellemet és a személyes szabadság ideálját hozta

az egyház prófétai funkciója megkívánja a szegénységet és a politikai hatalomtól való teljes függetlenséget

a permanens megújulás, korszerűsítés szükségességének a felismerése

testvériség-egyenlőség-szeretet

a gyorsuló világban azonban csak olyan intézmény maradhat fenn amely megfelelő kommunikációs rendszerrel rendelkezik

a kollegiális közösségekre épülő, a dialogizáló és a kölcsönösségre épülő egyház a kiút

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.